สินค้า

การหล่อผนังบาง

การหล่อผนังบาง

คุณสมบัติ
คำอธิบาย: การหล่อ PDA
ความหนา: 0.8 ~ 1.0 (mm)
ขนาด: 75x122 (มม.)
คำอธิบาย: NB ฝาครอบด้านบน
ความหนา: 0.6 (มม.)
ขนาด: 200x255 (มม.)
คำอธิบาย: ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
ความหนา: 0.8 (มม.)
ขนาด: 78x145 (mm)
คำอธิบาย: NB ฝาครอบด้านบน
ความหนา: 0.85 (มม.)
ขนาด: 250x315 (มม.)
รายละเอียด: ฝาปิดโทรศัพท์มือถือ
ความหนา: 0.8! 1.2 (mm)
คำอธิบาย: โครงคอมพิวเตอร์
ความหนา: 1.0 ~ 1.2 (มม.)
ขนาด: 230x290 (มม.)
Loading...
Loading...
ประวัติศาสตร์
    3สอบถาม